Wij vragen

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:

 • een stevige basishouding heeft met vaardigheden voor het structureren van een groep en de individuele begeleiding van jongeren;
 • werkervaring heeft (liefst met oudere jeugd) in het vormgeven van het pedagogisch klimaat en het begeleiden van jongeren middels een hulpverleningsplan;
 • een activerende en ondersteunende houding heeft om bij te dragen aan de ingezette ontwikkeling vanuit een cliënt- en vraaggerichte benadering;
 • methodisch en planmatig kan werken;
 • in staat is om kritisch naar eigen handelen te kijken, te reflecteren, te relativeren en humor heeft;
 • zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband kan werken;
 • mondeling en schriftelijk taalvaardig is en in staat is om te werken met (computer) registratieprogramma‘s;
 • bereid is om flexibel en onregelmatig te werken (o.a. slaapdiensten);
 • minimaal in het bezit is van een afgeronde niveau 4 MBO-opleiding sociaal pedagogisch werk Jeugdzorg of maatschappelijke zorg of een HBO-opleiding (SW/ pedagogiek/ MWD).

Ons aanbod

Werken vanuit de invalpool betekent dat je op verschillende locaties van Oosterpoort ingezet kan worden. Dit kan zijn op een behandelgroep, gezinshuis of trajecthuis. Binnen deze locaties draag je zorg voor kinderen/jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende opvoedings- en/of gedragsproblematieken. De opvoedings- en gedragsproblematiek kan zijn oorsprong vinden in kindeigen- en/ of gezinsgerelateerde problematiek dan wel liggen in de omgang met de sociale omgeving (vrienden, vrije tijd).

WERKZAAMHEDEN

 • zorgdragen voor een verantwoord pedagogisch klimaat voor jongeren in de leeftijd van 12 -17 jaar op basis van een hulpverleningsplan;
 • vormgeven aan individuele begeleidingstrajecten maar ook aan groepsbegeleiding vanuit de visie en het beleid van de instelling;
 • bijdragen en uitvoering geven aan hulpverleningsplannen;
 • heldere verslaglegging en registratie verzorgen;
 • contacten onderhouden met o.a. ouders, scholen en verwijzers;
 • samenwerken in lopende behandelingsarrangementen;
 • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het werk.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie valt onder de cao Jeugdzorg. De functie wordt gewaardeerd als Jeugdzorgwerker D en het salaris hiervoor is vastgesteld volgens salarisschaal 7 (min. € 2.298,94 en max. € 3.285,52 bruto per maand bij een volledig dienstverband excl. vergoeding voor onregelmatige uren). Verder kent Oosterpoort o.a. een eindejaarsuitkering en een pensioenvoorziening PFZW (PGGM).

Je ontvangt een flexibel contract van min 1 uur max 28 uur.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende