Wij vragen

WIL JIJ OUTREACHEND WERKEN IN DE VERSLAVINGSZORG?

(code 21.012, 24-26 uur per week)

Wil jij cliënten Nieuwe Kansen bieden en hen helpen bij hun herstel? Wil jij toonaangevend zijn in jouw vakgebied, maar vind je het tegelijk ook cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden? NK is op zoek naar een Outreachend Interventiewerker in de regio Tilburg.

Doorbreek jij het taboe?

Rondom verslaving leven veel taboes, vooroordelen en stigma’s. Zelfs bij veel professionals. Verslaafden zouden ongemotiveerd zijn en herstel onbereikbaar. Maar niets is minder waar! Veel verslaafden hebben nooit een echte kans gehad en hebben veel problemen op allerlei gebieden die hun herstel in de weg staan. Kun jij de sleutel tot hun herstel vinden, en jouw cliënten helpen hun eigen talenten en krachten te ontdekken?

Outreachend werken?

De doelgroep van outreachend werk is veelal onhoorbaar en onzichtbaar. Het zijn mensen die ook wel aangeduid worden als ‘zorgmijders’ omdat ze de zorg uit de weg gaan of als ‘zorgmissers’ omdat ze niet de juiste hulp krijgen. Vaak gaat het om mensen die in sociaal isolement leven en/of sociaal kwetsbar zijn. Hun leefsituatie maakt dat zij niet of nauwelijks in beeld komen bij de reguliere hulpverlening. Vaak worden problemen voor hen pas zichtbaar als de situatie escaleert of als buurtbewoners overlast ervaren. Outreachend werk is nodig om escalatie te voorkomen door in een vroegtijdig stadium problemen op te sporen en in te grijpen.

Jouw doel als collega binnen het Outreachend Interventie Team (OIT) is allereerst contact leggen met personen met een ernstige verslavingsproblematiek. Dit doe je op locatie, met name rond de voorzieningen voor daklozenopvang en methadon-/heroïne- behandeling. Je creëert een vertrouwensband met de (potentiële) cliënt waardoor verdere contacten kunnen worden aangegaan en bemiddeling naar de hulp- en dienstverlening mogelijk wordt.

Vervolgens draait het om het verstrekken van informatie, voorlichting en advies over de mogelijkheden tot hulp- en dienstverlening door de eigen instelling, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke diensten. Je maakt een inschatting over de ernst en de aard van de problematiek van het middelengebruik en de problematiek op de verschillende leefgebieden van de (potentiële) cliënten en bemiddelt bij het tot stand komen van begeleidingstrajecten, binnen en buiten NK. Uiteraard hoort adequate cliëntenregistratie en dossiervorming er ook bij, zodat de beschikbare kennis en informatie gedeeld wordt.

Daarnaast signaleer je ontwikkelingen in het middelengebruik van de doelgroep, risicovolle gezondheidssituaties, overlastsituaties en wijzigingen in het bewegingspatronen van de (potentiële) cliënten en je rapporteert hierover naar gemeentelijke instanties. Je neemt waar nodig acties om onveilige plekken binnen een wijk overlast gevende situaties te verminderen of te voorkomen. Je participeert in samenwerkingsoverleg met keten- en netwerkpartners.

Wat neem je mee aan kennis en ervaring?

 • Je hebt een relevante MBO-opleiding afgerond en bent bekend met de behandelmethoden binnen de verslavingszorg en de psychiatrie, bij voorkeur vanwege werkervaring in de verslavingszorg.
 • De diversiteit en complexiteit van cliënten en doelgroepen schrikt jou niet af, maar trekt jou juist aan.
 • Het observeren en kunnen signaleren van de gezondheidstoestand en psychische conditie van de (potentiële) cliënt, dat gaat bij jou als vanzelf.
 • Je hebt kennis van de locale sociale kaart van hulp- en dienstverlening. Daarnaast weet je werking van maatschappelijke samenwerkingsverbanden.
 • Je kunt op een laagdrempelige manier contact leggen met de doelgroep. Je bent voor de doelgroep benaderbaar en kunt goed netwerken en samenwerken in een team.

Wat bieden wij?

 • Betekenisvol werk om trots op te zijn. Door jouw werk draag je direct bij aan een gezonder, veiliger en socialer Brabant.
 • Een baan die boeiend en veelzijdig is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen.
 • Werken in Vitale Teams die zelf bepalen hoe zij hun werk het beste kunnen vormgeven, om zo de beste prestaties te behalen en de meest tevreden cliënten en medewerkers te krijgen.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 45 (min. € 1.955,- en max. € 3.226,- bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week) met o.a. een vaste eindejaarsuitkering, een sportregeling en toegang tot veel (e-)trainingen.
 • In beginsel betreft het een tijdelijke aanstelling tot 31 december 2021.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.


Meer informatie?

Wil je meer weten bel dan met Mehtap Yilmaz (teamleider specialistische GGZ), bereikbaar via telefoonnummer 06-20101177.

Solliciteren?

Vul het sollicitatieformulier in vóór 27 februari aanstaande. Stuur altijd een brief en recent CV mee.

Bijzonderheden

 • De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • NK is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • NK is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • NK is onderdeel van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.
 • Voor indiensttreding zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden.
 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende