Wij vragen

ZIJN WIJ HET TEAM WAAR JIJ ALS SENIOR VERPLEEGKUNDIGE NAAR ZOEKT?

(code 20.082, voor 28-36 uur per week, Vught)

Jij wilt burgers met een verslaving gerelateerd probleem Nieuwe Kansen bieden en hen helpen bij hun herstel? Jij wilt toonaangevend zijn in jouw vakgebied, maar je vindt het tegelijkertijd ook cruciaal dat jouw cliënten, hun naasten en alle collega’s fijn behandeld worden? Dan zoek jij ons, want dat willen en vinden wij ook! Afdeling CD is een crisis-detox afdeling voor een kortdurend verblijf (max. 4 weken) in Vught voor cliënten tijdens het detoxificeren. Het monitoren van klachten tijdens de detox-fase is de hoofdzaak en de turnover is hoog. We werken in een flexibel, vitaal team waarin een betrokken en nauwe samenwerking belangrijk is en waar verbeteringen en innovaties een belangrijke rol spelen.

Taboe doorbreken

Rondom verslaving hangen veel taboes, vooroordelen en stigma’s, ook nog bij professionals. Verslaafden zouden bijvoorbeeld ongemotiveerd zijn en herstel iets onbereikbaars. Maar jij weet dat niets minder waar is! Veel burgers met een verslavingsprobleem hebben nooit een echte kans gehad en hebben veel problemen op allerlei levensgebieden die hun herstel in de weg staan. Jij ondersteunt hen om de sleutel tot hun herstel te vinden en helpt hen om hun eigen talenten en krachten te ontdekken en in te zetten.

Waarom willen wij jou?

 • Je zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de opname op de afdeling en weet de cliënt daarmee een goede eerste indruk te bezorgen. Je voert het opnamegesprek, samen met een arts, en inventariseert en rapporteert de gegevens van de cliënt op een zorgvuldige wijze. Je informeert de cliënt en zijn/haar naasten over onze procedures en afspraken.
 • Je introduceert de cliënt binnen de al aanwezige cliëntengroep en het team en stelt daarmee de cliënt op zijn/haar gemak. Je stelt samen met de cliënt bijvoorbeeld een signaleringsplan en voert dit op systematische en methodische wijze volgens bijbehorende protocollen uit.
 • Je voert verpleegkundige handelingen uit, zoals het meten van vitale functies en het geven van injecties, maar ook het verzorgen van spreekuren en onderzoeken, het afnemen van anamneses en het verstrekken van medicatie, GHB, methadon of medische heroïne.
 • Je begeleidt en ondersteunt, samen met het team, de cliënt tijdens de diverse fasen van zijn/haar detox proces. Je voert dagelijks gesprekken, ­legt je bevindingen zorgvuldig vast in de rapportage of in de evaluatieformulieren ten behoeve van directe collega’s en andere disciplines. Je behandelt en begeleidt cliënten, motiveert hen, geeft ze vertrouwen en je bent een kei in het observeren van het somatisch en psychiatrisch beeld. Zo nodig verwijs je door naar een arts en/of psychiater.
 • Je intervenieert in crisissituaties, werkt de-escalerend en hebt daarbij oog voor cliënten en collega’s.
 • Je draagt zorg voor en ziet toe op de handhaving van een adequaat leef-, werk en behandelklimaat waarin iedereen met respect behandeld wordt. Je neemt hierin een voorbeeldrol aan.
 • Je neemt scherp waar en reageert op bijzonderheden met betrekking tot het gedrag van cliënten. Bijvoorbeeld wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, medicijnen en/of drugs of wanneer ze psychische en/of lichamelijke klachten hebben en zet zo nodig, in overleg met collega’s beleid uit.
 • Je zet in op kwaliteitsverbetering, draagt bij aan verbetering van de behandeling of werkmethodes en neemt daar het team in mee in een sturende rol.

Wat wil jij?

 • Je wilt een baan die boeiend, afwisselend, gevarieerd, uitdagend en gezellig is, een baan die geduld, tact en nauwe samenwerking met collega’s vraagt, maar ook veel voldoening oplevert.
 • Je wilt werken met cliënten die niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychiatrische, sociale en/of somatische problemen hebben. Deze chronische en complexe doelgroep heeft al veel (negatieve) ervaringen opgedaan, maar krijgt met jouw hulp weer vertrouwen in de zorg en de maatschappij. Je wilt bijdragen aan de belangrijke stappen die zij willen gaan zetten naar een gezonder en gelukkiger leven.
 • Je wilt werken in een Vitaal Team dat, binnen de aangegeven kaders, voornamelijk zelf bepaalt hoe hun werk het beste vormgeven kan worden, en wilt hierin een voortrekkersrol nemen om zo tot de beste prestaties te komen om de meest tevreden cliënten en collega's te krijgen. Je vindt het leuk om je collega's te coachen en zo nodig knopen door te hakken.
 • Je wilt een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Je wilt een salaris conform inschaling in FWG 50 en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO GGZ (bruto min. € 2.218,00 en max. € 3.678,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur, afhankelijk van opleiding en ervaring).
 • We bieden een eindejaarsuitkering en je kunt deelnemen aan het meerkeuzesysteem, wat betekent dat je 'bronnen' (geld of uren) kunt ruilen voor 'doelen'. Denk bijvoorbeeld aan een fietsenplan of sportfaciliteiten.

Wat bied je ons?

 • Je hebt een afgeronde opleiding verpleegkunde op HBO-niveau.
 • Je bent geregistreerd in het BIG-register en houdt de kennis en vaardigheden van de toegewezen voorbehouden en risicohandelingen bij.
 • Je bent een collega met de bereidheid tot het verrichten van onregelmatige 24- uurs diensten, inclusief de weekenden en feestdagen.
 • Je bent een sociaalvaardige collega die geïnteresseerd is in het verhaal van de cliënten, maar ook in dat van de collega’s en bereid is tot teamwork.
 • Je bent een persoonlijkheid die sterk in zijn/haar schoenen staat en niet terugschrikt voor eventuele conflicten en crisissituaties. Iemand die wel houdt van wat hectiek op zijn tijd.
 • Natuurlijk ben je praktisch en sta je met beide benen stevig op de grond: jij hebt een scherp oog voor wat er om je heen gebeurt en waar problemen liggen, je hakt knopen door, bent een teamplayer en kunt goed prioriteren, plannen en organiseren.
 • En je bent natuurlijk expert in jouw vakgebied. Heb je ook nog ervaring met (complexe) verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek? Dan heb je bij ons een streepje voor!

Meer informatie?

Wil je meer weten? Bel dan met Clay Tubalawony (Teamleider Specialistische GGZ), bereikbaar via telefoonnummer 06-4735 8882 of met Jessy de Mol (Coördinator afdeling CD), bereikbaar via telefoonnummer 06- 2270 9390.

Zijn wij de afdeling die jij zoekt?

Vul dan het sollicitatieformulier in! Stuur altijd een brief en recent CV mee.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is NK rookvrij voor zowel cliënten als medewerkers.

Bijzonderheden

 • De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • NK is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • NK is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • NK is onderdeel van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.
 • Voor indiensttreding zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden.
 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende