Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding verpleegkunde, SPH en een BIG-registratie, registratie bij het Registerplein en/of andere relevante registratie; Evt. Masteropleiding psychologie.
 • Kennis van ROM, onderzoeksmethoden en de actuele ontwikkelingen binnen het dit vakgebied.
 • Praktijkervaring in de begeleiding van psychiatrische patiënten.
 • In staat zijn cliënten te motiveren aan de meting mee te werken.
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid om cliënten en behandelaren te informeren en een heldere schriftelijke rapportage vorm te geven.
 • Belang hechten aan het samenwerken met verschillende professionals en daarbinnen eigen verantwoordelijkheid durven te dragen.
 • In het bezit van flexibiliteit en in staat om zelfstandig te werken aan de hand van afspraken op hoofdlijnen over de inhoud en het proces ROM.
 • Zorgvuldigheid in rapportages en in het opvolgen van procedures.
 • Je bent 16 tot 24 uur per week beschikbaar.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?

Zorggroep Volwassenen biedt volwassenen van 23 tot 60 jaar met psychiatrische stoornissen en daarmee samenhangende psychosociale problemen, professionele diagnostiek en behandeling. Het zorgaanbod is ondergebracht in clusters: angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, forensische zorg, crisisdienst en centra voor veerkracht en stabiliteit (open kliniek en deeltijd).

Wat ga je doen?

 • Je voert Routine Outcome Monitoring (ROM) uit op onze locatie in Breda als vast onderdeel van de behandeling en geeft een toelichting hierover aan de behandelaar en cliënt.
 • Tijdens aanvangs-, vervolg- en nametingen beoordeel je de ernst van de klachten aan de hand van beoordelingsschalen. Daarnaast neem je vragenlijsten af.
 • Zelfstandig beoordeel en interpreteer je de meetresultaten en andere observaties en je geeft dit tijdig, efficiënt en adequaat weer in een verslag bedoeld voor de behandelaar.
 • Je nodigt cliënten uit voor ROM metingen (als onderdeel van de behandeling), zowel op locatie als via internet. Je zorgt voor administratie ondersteuning en planning.
 • Waar nodig geef je (aanvullende) informatie aan cliënten en behandelaren over ROM en het belang hiervan voor de behandeling en je helpt cliënten bij het invullen en inzien van vragenlijsten.
 • Je hebt een beheerdersrol in ons eHealth programma Karify en geeft hier uitleg over.
 • Je signaleert verbeteringen ten aanzien van de methode en het werkproces.
 • Je draagt bij aan beleidsontwikkelingen ten behoeve van de zorggroep en organisatie en neemt plaats in commissies of in regionale werkgroepen ten behoeve van de gehele organisatie.
 • Op verzoek voer je ondersteunende taken uit ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Ons aanbod

Een betekenisvolle baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De functie is ingeschaald in FWG 45 (minimaal €1.955.- en maximaal €3.326- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).


GGz Breburg biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via FiscFree®. Daarmee kun je met belastingvoordeel o.a. deelnemen aan het fietsenplan, een nieuwe laptop aanschaffen of lidmaatschap voor een beroepsvereniging betalen. De kosten voor verplichte registraties worden door de werkgever vergoed.

Je hebt ook recht op een persoonlijk opleidingsbudget, tegemoetkoming reiskosten, vaste eindejaarsuitkering (13e maand) en een goede pensioenregeling. Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne van Opstal, Manager Bedrijfsvoering, tel. 06-20364765. Maak gebruik van de button op deze pagina voor het doorsturen van je cv en toelichting.

Bijzonderheden

De vacature is voor ca. 6 maanden i.v.m. zwangerschapsvervanging.

Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Vorige Volgende