Wij vragen

Kan jij de verantwoordelijkheid van eigen regie aan en durf je echt invloed uit te oefenen binnen onze dagbehandeling groepen? Geeft maatwerk op basis van de persoonlijkheid van onze kinderen, jeugdigen en gezinnen jou de stimulans om het beste uit het kind, jezelf en het team te halen? Heb jij een overstijgende blik op teamprocessen en beschik je over coachende en ontwikkeling stimulerende vaardigheden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol

Als jeugdzorgwerker C heb je vooral een overstijgende blik op teamprocessen en beschik je over coachende en ontwikkelingsstimulerende vaardigheden. Je bent in staat individuele en teampatronen te herkennen, bespreekbaar te maken en deze te beïnvloeden! Je maakt verbinding met de manager en gedragswetenschapper en je bent in staat het ingezette beleid te vertalen naar de praktijk in de groep en het team. Daarnaast heb je een toegevoerde waarde ten behoeve van het zelforganiserende team waar je zelf deel van uitmaakt.

Daarnaast bestaat je werk uit…

 • Het verrichten van werkzaamheden vanuit een pedagogisch kader binnen een groep met kinderen en het gezinssysteem.
 • Het (mede) opstellen van behandelplannen en het bieden van individuele en/of groepsbegeleiding.
 • Het observeren, ondersteunen en begeleiden van het contact tussen het kind, de ouder en het gezin.
 • Het investeren in de relatie met het kind, de ouders en eventuele andere leden van het gezin.
 • Het vermogen te sturen in de kracht en het samenspel van het team.
 • Het vervullen van een coachende en verbindende rol binnen het team. Door jouw overstijgende blik op teamprocessen en jouw coachende vaardigheden, creëer je draagvlak en draag je gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Jouw werkplek

Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling (MKD) biedt dagbehandeling en kleuteronderwijs aan kinderen tot 7 jaar waarbij sprake is van problemen in de opvoeding en in de lichamelijke, sociale of psychische ontwikkeling. We hebben MKD groepen in Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Eindhoven. Wij zijn op zoek naar een jeugdzorgwerker voor de locatie Helmond.

Bij Dagbehandeling gaan we uit van een gezinsgerichte kind behandeling waarbij we in en met het systeem de vragen beantwoorden die er zijn. Elk traject bestaat uit de modulen; (integrale observatie)diagnostiek, training, begeleiding, (paramedische) behandeling en coaching. Je maakt deel uit van een zelforganiserend team. Dit team werkt in nauwe samenwerking met elkaar aan gezinsgerichte behandeling.

Jouw inbreng

 • Je beschikt minimaal over een sociaal pedagogische opleiding op hbo-niveau.
 • Je bent geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional in het ‘Kwaliteitsregister Jeugd’ of beschikt over een voorregistratie.
 • Je hebt een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt aanwijsbare kwaliteiten op het gebied van coaching binnen het zelforganiserende team waar je deel van uitmaakt.
 • Je hebt gevoel voor het organisatiebelang en handelt hier proactief naar.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen met oog op samenwerking en overleg met ouders, verwijzers en collega’s.
 • Je bent bekend met het systeemgericht contextueel werken.
 • Je hebt een proactieve, oplossingsgerichte houding en schakelt snel.
 • Je bent flexibel en denkt in oplossingen.

Ons aanbod

 • CAO Jeugdzorg. Schaal 8 met een minimum van €2403- en een maximum van €3568,- bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Een jaarcontract dat op termijn omgezet wordt in een vast contract als we allebei tevreden zijn.
 • Pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.
 • Combinatie Jeugdzorg heeft een uitgebreid intern scholingsaanbod, met onder andere SKJ-geaccrediteerde trainingen.

Je maakt deel uit van een zelf organiserend team waar veel kennis en ervaring aanwezig is. Plezier met elkaar en betrokkenheid bij werk en collega’s spelen een belangrijke rol. Bij de start krijg je een buddy toegewezen die jou wegwijs maakt in de organisatie en met jou het inwerkprogramma doorloopt. Er is ruimte om met elkaar te reflecteren, met en van elkaar te leren en te werken aan kwaliteitsontwikkeling.

Dit zijn wij!

Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis.

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: https://www.combinatiejeugdzorg.nl/.

Interesse?

Klik dan op onderstaande button. Zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature, dus reageer vandaag nog! Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die in het gevraagde profiel past? Stuur dan deze vacature door!

Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Naomi van dan den Akker, recruiter Combinatie Jeugdzorg:

E: n.v.d.akker@combinatiejeugdzorg.nl

T: 06 20 73 85 27

Vorige Volgende